Untitled Document


Giá đất tái định cư khu vực mỏm Nam Ô và KDC số 3 Nguyễn Tri Phương mở rộng

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quy định giá đất tái định cư tại khu tái định cư cho các hộ làm nghề cá tại khu vực mỏm Nam Ô và khu đất tái định cư khu dân cư số 3 Nguyễn Tri Phương mở rộng.

Cụ thể: Khu tái định cư cho các hộ làm nghề cá tại khu vực mỏm Nam Ô, giá đất hộ chính theo MB 35/2009, 44/2010: Đường MC (4,5-7,5-4,5)m - Xuân Thiều 5: 2.800.000 đồng/m2; Đường MC (3-5,5-3)m - Xuân Thiều 6: 1.960.000 đồng/m2; Đường MC (3-5,5-3)m - Xuân Thiều 7: 2.240.000 đồng/m2; Đường MC (3-5,5-3)m - Trần Bích San: 2.240.000 đồng/m2; Đường MC (2-5,5-2)m: 1.862.000 đồng/m2 May đồng phục giá rẻ
 
 Khu đất tái định cư khu dân cư số 3 Nguyễn Tri Phương mở rộng, giá đất hộ chính theo MB 35/2009, 44/2010, 35/2011, 62/2012: Đường MC (3-5,5-3)m - là đường nối dài của đường Bùi Xương Trạch: 2.800.000 đồng/m2; Đường MC (5-10,5-5)m - đường Hà Tông Quyền: 4.070.000 đồng/m2. Riêng đối với các lô đất Đường (5-10,5-5)m - đường Hà Tông Quyền, phía sau có thêm đường kiệt bê tông 5m nhân hệ số 1,1; lô đất nằm ở vị trí ngã 4 đường Hà Tông Quyền và đường quy hoạch 5,5m, bên hông có đường bê tông 5m (thuộc khu B2.2) nhân hệ số vị trí thuận lợi là 1,55.
Theo http://www.danang.gov.vn

Tin tức khác