Untitled DocumentDỊCH VỤ CÔNG CHỨNG

 1. Công chứng các việc về thừa kế:
  • Di chúc.
  • Văn bản khai nhận di sản thừa kế;
  • Văn bản phân chia di sản thừa kế;
  • Lưu giữ di chúc;
  • Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế;
 2. Công chứng các loại Hợp đồng:
  • Nhóm hợp đồng chuyển nhượng mua bán:
   • Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất;
   • Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư.
   • Hợp đồng mua bán xe, phương tiện giao thông đường thuỷ;
   • Hợp đồng mua bán nhà;
  • Nhóm hợp đồng tặng cho:
   • Hợp đồng tặng cho Quyền sử dụng đất
   • Hợp đồng tặng cho Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất;
   • Hợp đồng tặng cho căn hộ chung cư
   • Hợp đồng tặng cho xe, phương tiện giao thông đường thủy;
   • Hợp đồng tặng cho nhà;
  • Nhóm hợp đồng thế chấp:
   • Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất;
   • Hợp đồng thế chấp căn hộ chung cư
   • Hợp đồng thế chấp xe, phương tiện giao thông đường thủy;
   • Hợp đồng thế chấp nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, máy móc thiết bị...
   • Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai;
 3. Công chứng các loại hợp đồng, giao dịch khác:
  • Hợp đồng ủy quyền; giấy ủy quyền
  • Hợp đồng góp vốn;
  • Hợp đồng thuê, mượn tài sản;
  • Hợp đồng đặt cọc;
  • Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp;
 4. Các giao dịch khác theo yêu cầu phù hợp quy định của pháp luật.
Khi có nhu cầu công chứng, vào bất cứ thời gian nào, quí khách đều có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRỌNG TÂM
+ Địa chỉ : 323 Nguyễn Văn Linh, TP. Đà Nẵng
+ Điện thoại : (0236) 3.616.234
+ Fax : (0236) 3.616.235
Hotline: 0983.771.517

Văn phòng CC Trọng Tâm xin sẵn sàng phục vụ quí khách