Untitled DocumentNỘI QUY

I. Đối với khách yêu cầu công chứng:
 1. Thực hiện nếp sống văn hóa và các qui định của pháp luật.
 2. Hoan nghênh việc góp ý phê bình nhân viên văn phòn đúng nơi, đúng lúc, đúng đối tượng trực tiếp hoặc ghi vào sổ góp ý.
 3. Phải ghi trực tiếp nộp hồ sơ cho người có thẩm quyền, trừ trường hợp có ủy quyền hợp lệ.
 4. Xuất trình đầy đủ giấy tờ cần thiết có liên quan đến việc yêu cầu công chứng mà pháp luật quy định.
II. Đối với nhân viên văn phòng
 1. Thái độ tôn trọng, niềm nở, khiêm tốn, nhiệt tình với người yêu cầu công chứng.
 2. Hướng dẫn giải thích cụ thể rõ ràng theo đúng qui định pháp luật.
 3. Giải quyết công việc phải nhanh chóng, khách quan chính xác đúng pháp luật.
 4. Thực hiện nghiêm túc tác phong giờ làm việc theo qui định.
III.Thời gian làm việc:
 • Buổi sáng: 7h30 đến 11h30.
 • Buổi chiều: 13h30 đến 17h30.
 • Sáng thứ 7: 7h30 đến 11h30.